Enformatik, bilginin toplanması, depolanması, işlenmesi, organize edilmesi, sınıflanması, dağıtılması ve kullanımı için gerekli sistemler ve teknolojiyle ilgili uygulamalar ve araştırmalar yapılan bir bilim dalıdır.

Tüm disiplinlerdeki öğrencilerin bu ileri teknoloji alanında okuryazar olmaları, artık üniversite mezunlarında aranan temel niteliklerin başında gelmektedir.

Ülkemizde gerek yaygın enformatik eğitimi, gerekse uygulama yazılımları konusunda büyük eksiklikler bulunmaktadır. Önceki yıllarda, en gelişmiş üniversitelerimizde bile bilgisayar eğitimi, bilgisayar programlamaya giriş düzeyinde bir ders ile, eğer ilgilenen öğretim üyeleri varsa, ilgili alandaki bilgisayar uygulamalarını kapsayan bir dersten ibaretti ve maalesef üniversiteden üniversiteye hatta aynı üniversitede bölümden bölüme farklılık gösteren bir müfredat takip edilmekteydi.  Bu alanlardaki eksiklikleri gidermek ve bir müfredat birliği sağlamak amacıyla, Yükseköğretim Kurulu 17.06.1997 tarihinde bütün üniversitelerde rektörlüklere bağlı Enformatik bölümü kurulması kararını almıştır ve bu kararı bütün üniversitelere bildirmiştir.

Enformatik Bölümü'nün temel görevi, bilgisayar eğitimi ile ilgili zorunlu dersleri vermek ve koordine etmektir.